Μνημόσυνα

Η διαμόρφωση και η σωστή διοργάνωση ενός μνημόσυνου είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα λεπτό, παρόμοιο με την διεκπεραίωση μιας τελετής, συνεπώς απαιταίται η κατάλληλη υποδομή, ούτως ώστε μετά την τελετή να ακολουθήσει και ένα εξίσου σωστά δομημένο μνημόσυνο.

MNHMOSYNO 133X200